If Clauses (The Conditional Sentences) Type 0-1

Şart demek, bir şeyin meydana gelebilmesi için ondan önce başka bir şeyin olması gerektiği demektir. Şartlı cümleler iki kısımdan oluşur.
1) "if" li cümle - koşul cümlesi-
2) ana cümle

Genellikle "if" li cümle bir koşulu, ana cümle ise meydana gelebilecek ya da gelmiş olan bir sonucu ya da olayı anlatır. Cümleye "if" li ifadeyle de başlasak, ana cümle ile de başlasak anlamda bir değişiklik olmaz. Ama,"if" li cümle ile başlamışsak bu cümleden sonra virgül koymalıyız.
- If I go to İstanbul,-if Clause- I will visit the Topkapı Palace. -main clause-
(Eğer İstanbul"a gidersem, Topkapı Sarayı"nı ziyaret edeceğim.)
-We will go for a walk, if Burhan Bey comes early. (Eğer Burhan Bey erken gelirse yürüyüşe gideceğiz.)

TYPES OF CONDITIONAL SENTENCES (Şartlı Cümle Türleri)


Temel olarak 5 tür şartlı cümle vardır.

TYPE 0


Cause and Effect - Habitual results - Advice/Commands


Sebep ve sonuç - Alışılagelmiş sonuçlar - Tavsiye /Emirler


Bu tip koşullu cümleler genel doğrular hakkında konuşulurken kullanılmaktadır. Aynız zamanda neden ve sonuç, gerçekler, alışılagelmiş tepkiler, emirler ve tavsiye için kullanılmaktadır.
Çoğunlukla kullanılan şekli ;
If + Simple Present , Simple Present

- If you heat the metal , it expands. (sebep - sonuç )
(Eğer metalı ısıtırsan, genişler.)
- I can"t sleep at night , if I drink coffee. (alışılagelmiş sonuç)
(Eğer kahve içersem, geceleri uyuyamıyorum.)
- If you have problems , talk to your teacher. (tavsiye )
(Eğer problemlerin varsa, öğretmeninle konuş.)
- Don"t wait for me if I am late this evening. (emir)
(Bu akşam eğer geç kalırsam, beni bekleme.)
- I get angry if someone shouts at me. (alışılagelmiş tepki)
(Eğer birisi bana bağırırsa kızarım.)
- If you boil water , it evaporates. (neden & sonuç)
(Eğer suyu kaynatırsan, buharlaşır.)
- I usually eat a few biscuits if I get hungry before lunch time. (alışılagelmiş tepki)
(Yemekten önce acıkırsam genellikle bir kaç bisküvi yiyorum.)
- If you go round the world , you return to the same point. (genel doğru)
(Eğer bütün dünyayı dolaşırsan, aynı noktaya geri dönersin.)
"When" bu tür şartlı cümlelerde "if" in yerine kullanılabilir.
- If it is hot , I wear thin clothes. (= When it is hot, I wear thin clothes.)
(Hava sıcak olursa, ince giysiler giyerim = Hava sıcak olduğunda ince giysiler giyerim.)
- The door opens if you turn the switch ( = when you turn the switch the door opens)
(Anahtarı çevirirsen kapı açılır = Anahtarı çevirdiğinde kapı açılır.)
- If you do not want to put on weight don"t eat too much . (tavsiye)
(Eğer kilo almak istemiyorsan çok fazla yeme.)
- If you feel sick , see the doctor. (tavsiye)
(Eğer hasta hissediyorsan, doktora görün.)
- Stop smoking and take up a sport if you want to keep fit. (tavsiye)
(Formda kalmak istiyorsan sigarayı bırak ve spor yap.)

Note : Bazı kaynaklarda tavsiye ve emirler 1. tip şartlı cümleler kısmında açıklanmış olabilir.

TYPE 1


True in the Present or Future

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !